Spot On for Talent Acquisition & Development

Projektledare i tidiga skeden

Stockholmsregionen växer och allt fler pendlar till, från och inom länet. Alla som bor eller besöker Stockholm ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. För att kunna möta expansionen av Stockholmsregionen behöver vi planera för framtidens kollektivtrafik. Vi söker därför två stycken projektledare i tidiga skeden som vill lösa trafikutmaningarna på sikt och ta reda på vilka lösningar som är bäst för utveckling av trafikutbud, hållbara alternativ och samtidigt möta ett ökat resande.

Om tjänsten

Som projektledare inom tidiga skeden projektleder du arbetet i att ta fram underlag, problembeskrivning, effekt- och konsekvensbeskrivning och förslag på åtgärder som sedan blir underlag för beslut. Du tittar exempelvis på vilken lösning som blir bäst ur ett miljö-, kapacitets- och samhällsekonomiskt perspektiv. När det beslutats om vilken lösning som är den bästa fortsätter arbetet med mer detaljerade planerings studier som innefattar analyser av vilket kravställande som skall föreligga och framtagande av avtal med olika intressenter.

Hos oss får du jobba med stora, spännande och komplexa utredningar och studier. Just nu pågår flera stora utredningar, exempelvis kring nya spårlinjer, nya drivmedel för våra bussar samt planering av upprustningar i befintligt system. För dig som tycker om att samordna och ha många kontaktytor är detta en givande och utvecklande roll.

Du förväntas:

• Vara huvudansvarig för att ta fram projektets tid-, kvalitet- och ekonomiska ramar och ansvara för att detta följs.

• Bygga upp din projektorganisation och fatta beslut inom projektets ramar.

• Upphandla och/eller avropa projektorganisationens konsulter, entreprenörer och materialleverantörer.

• Hämta stöd från och använda dig av Trafikförvaltningens projekthandbok. Denna är baserad på PROPS/XLPM.

• Driva utredningar och studier i tidiga skeden i linje med landstingets investeringsstrategi och dess tidiga skeden.

• Leda och möjliggöra överlämningen av studiens resultat, antingen till fortsatta studier eller till ett genomförande.

Vem är du?

Vi söker två projektledare, en med inriktning teknik, och en inom fastighetsutveckling.

För båda rollerna gäller:

• Vi vill att du har en akademisk utbildning, gärna som ingenjör. Du har erfarenhet av och är en mycket skicklig projektledare gärna i samhällsbyggnadsprojekt. Till din hjälp har du en kvalificerad grupp som du tillhör, med experter inom tekniska system och spårtrafik. Så du behöver vara kunnig, men inte vara experten. Meriterande är om du har utbildning i projektledning och/eller processtyrning samt är certifierad inom IPMA eller PMI. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är också meriterande.

För Projektledare tidiga skeden, teknik gäller:

• Du har en teknikförståelse och har erfarenhet från t ex järnväg, kärnkraftverk, vindkraft, systemteknik så kallad system engineering.

För Projektledare tidiga skeden, fastighetsutveckling gäller:

• Du har erfarenhet av tidiga skeden gällande planering av nya eller befintliga fastigheter. Trafikförvaltningen är Sveriges största fastighetsägare med ett mycket varierat bestånd. Din bakgrund är förmodligen lantmätare, arkitekt alternativt väg- och vatteningenjör.

Vårt erbjudande

Trafikförvaltningen är drivande i utvecklingen vad inom upphandling och avtalsuppföljning. Du kommer att arbeta på en arbetsplats som varje dag, dygnet runt, ser till att infrastrukturen fungerar för alla stockholmare.

Vårt samhällsutvecklande uppdrag innebär att du som medarbetare är med och gör skillnad. Du bidrar till nöjda resenärer och utvecklingen av ett hållbart Stockholm. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i spännande frågor. Vi erbjuder dig individuella utvecklingsmöjligheter, samt möjlighet till en bra balans i livet.

Våra värderingar är SAFE, som står för samverkan, ansvar, förtroende och engagemang. Vi sitter i ljusa, fräscha lokaler på västra Kungsholmen.

Information och ansökan

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mattias Wäppling, tfn: 070 786 30 27.

Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta vår samarbetspartner i denna rekrytering, Åsa Bergman Målbäck/4Focus Leadership and Recruitment AB, tfn: 0739 88 88 84.

Läs mer om hur det är att jobba på trafikförvaltningen på arbeta inom kollektivtrafiken eller LinkedIn.

Fackliga kontaktpersoner för SACO är Mounir Ainholm, tfn: 08-686 36 52 och för Vision Anita Buske, tfn: 08-686 38 26.

Tveka inte att ansöka redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag är dock 30 september 2017.

Välkommen med din ansökan!

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job

Contact US

Email : info@spotonps.pl
Address : Siedmiogrodzka 1 / 123, 01-204 Warszawa
Phone : +48 660 762 309

Newsletter

Join Our Newsletter To Remain Updated With Our Events, Professional Advices and Potential Job Opportunities

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right